Przejdź do stopki

SPRAWOZDANIE „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST PO NAWAŁNICY Z TERENU GMINY STĘŻYCA”

SPRAWOZDANIE „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST PO NAWAŁNICY Z TERENU GMINY STĘŻYCA”

Treść

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wyniku rozstrzygnięcia naboru  przyznał Gminie Stężyca dofinansowanie  na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest po nawałnicy z terenu gminy Stężyca”.

W ramach powyższego zadania Gmina Stężyca otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 12419,99 zł. Całość pozyskanej dotacji stanowią środki pochodzące  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego ”SYSTEM-Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych . Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Realizacja inwestycji pozwoliła na osiągnięcie efektu rzeczowego w postaci  usunięcia 1150 m2 odpadów zawierających azbest o łącznej masie 15,525 Mg. Odpady znajdowały się na 6 budynkach o funkcji mieszkaniowej, gospodarczej i rekreacyjnej.

Informacje na temat WFOŚiGW w Gdańsku dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.wfos.gdansk.pl