Przejdź do stopki

SPRAWOZDANIE „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” (EDYCJA 2017)

SPRAWOZDANIE „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” (EDYCJA 2017)

Treść

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017)” przyznał Gminie Stężyca dofinansowanie  na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stężyca – edycja 2017”.

W ramach powyższego zadania Gmina Stężyca otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 12390 zł. Część pozyskanej dotacji w kwocie 4956 zł stanowią środki pochodzące  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach zadania Gmina Stężyca udzieliła dotacji w wysokości 5453,55 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł  17843,55 zł.

Realizacja inwestycji pozwoliła na osiągnięcie efektu rzeczowego w postaci  usunięcia 2240 m2 odpadów zawierających azbest o łącznej masie 31,589 Mg. Odpady znajdowały się na 10 budynkach o funkcji mieszkaniowej, gospodarczej i rekreacyjnej.

Informacje na temat WFOŚiGW w Gdańsku dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.wfos.gdansk.pl