Przejdź do stopki

Usuwanie wyrobów zawierających azbest – edycja 2016

Usuwanie wyrobów zawierających azbest – edycja 2016

Treść

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2016)” przyznał Gminie Stężyca dofinansowanie  na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stężyca – edycja 2016”.

W ramach powyższego zadania Gmina Stężyca otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 16138 zł. Część pozyskanej dotacji w kwocie 8069 zł stanowią środki pochodzące  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowity koszt zadania wyniósł  18986,40 zł.

Realizacja inwestycji pozwoliła na osiągnięcie efektu rzeczowego w postaci  usunięcia 1700 m2 odpadów zawierających azbest o łącznej masie 23,733 Mg. Odpady znajdowały się na 10 budynkach o funkcji mieszkaniowej, gospodarczej i rekreacyjnej.