Przejdź do stopki

Piękna Wieś Pomorska 2024

Treść

Rozpoczęła się kolejna edycja Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2024” organizowana przez Województwo Pomorskie. Celem konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi; poprawa jakości życia na wsi; podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich; aktywizacja i integracja społeczności lokalnej; identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.

Tegoroczne zmagania odbywały się będą w dwóch kategoriach:

  • „Wieś” – udział mogą brać wsie, w których nie mieści się siedziba gminy. Wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach konkursu
  • „Zagroda” – udział mogą brać zagrody rolnicze (siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny. Wyklucza się udział zagród, które nie stanowią siedlisk czynnych gospodarstw oraz laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich poprzednich 5 edycjach Konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w Urzędzie Gminy Stężyca do 10 maja 2024 r. karty zgłoszenia podpisanej przez sołtysa wsi.

 

Z poważaniem