Przejdź do stopki

DOBRE IMIĘ ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W STĘŻYCY ZOSTAŁO OBRONIONE – RADOSŁAW GAC PROSTUJE SWOJE WYPOWIEDZI

DOBRE IMIĘ ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W STĘŻYCY ZOSTAŁO OBRONIONE – RADOSŁAW GAC PROSTUJE SWOJE WYPOWIEDZI

Treść

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W STĘŻYCY INFORMUJE, IŻ W WYNIKU PROCESU SĄDOWEGO ZAKOŃCZONEGO PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W GDAŃSKU, W SPRAWIE O SYGN. AKT I C 2159/23 W ZWIĄZKU WYPOWIEDZIAMI RADOSŁAWA GACA DLA TELEWIZJI TVN24 ORAZ PORTALU TVN24,

POZWANY RADOSŁAW GAC SPROSTOWAŁ SWOJE WYPOWIEDZI W TEN SPOSÓB, IŻ PRZYZNAŁ, ŻE PAN DYREKTOR ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W STĘŻYCY PODJĄŁ DZIAŁANIA ORAZ KROKI PRAWNE PRZEWIDZIANE PRZEZ KARTĘ NAUCZYCIELA W ZWIĄZKU Z UJAWNIONYMI INFORMACJAMI ZWIĄZANYMI Z ZACHOWANIEM PANA MICHAŁA CHMIELEWSKIEGO WZGLĘDEM UCZNIÓW SZKOŁY.

 

NADTO PAN RADOSŁAW GAC SPROSTOWAŁ RÓWNIEŻ SWOJĄ WYPOWIEDŹ, W TEN SPOSÓB, ŻE WYCOFAŁ SIĘ ZE STWIERDZENIA, IŻ DYREKTOR ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W STĘŻYCY KŁAMAŁ NA ŁAMACH PORTALU TVN24 ODNOSZĄC SIĘ DO PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW ANKIETY CO DO AGRESJI SŁOWNEJ W SZKOLE.

PRZEDSTAWICIEL SZKOŁY ORAZ PAN RADOSŁAW GAC ZGODNIE OŚWIADCZYLI, IŻ CELEM DZIAŁANIA KAŻDEJ ZE STRON BYŁO ZAWSZE DOBRO, ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I KSZTAŁCENIE MŁODZIEŻY Z ZACHOWANIEM NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW EDUKACYJNYCH.

NADTO INFORMUJEMY, IŻ W WYNIKU ZAKOŃCZENIA PROCESU, CAŁOŚĆ KOSZTÓW SĄDOWYCH ZOSTAŁA ZWRÓCONA PRZEZ SKARB PAŃSTWA NA KONTO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W STĘŻYCY, STĄD SZKOŁA ANI GMINA NIE PONIOSŁA W TYM ZAKRESIE ŻADNYCH KOSZTÓW SĄDOWYCH.

W WYNIKU PROCESU SĄDOWEGO DOBRE IMIĘ ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W STĘŻYCY ZOSTAŁO OBRONIONE POPRZEZ WYCOFANIE SIĘ PANA RADOSŁAWA GACA ZE ZNIESŁAWIAJĄCYCH SZKOŁĘ STWIERDZEŃ.

Zdjęcia