Przejdź do stopki

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Treść

Gmina Stężyca informuje, że ogłoszono wyniki naborów wniosków złożonych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024” dla jednostek samorządu terytorialnego i złożony przez nas wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Z Funduszu Solidarnościowego dla naszej gminy przyznano w ramach Programu 122 400,00 zł na realizację zadania „Opieka wytchnieniowa – pobyt dzienny” na rok 2024.

Oczekujemy na podpisanie umowy z Wojewodą Pomorskim, a następnie, po wyłonieniu usługodawcy, ogłoszony zostanie nabór wniosków od członków rodzin sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi lub osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności na usługi opiekę wytchnieniową czyli czasowego i doraźnego odciążenia od sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.