Przejdź do stopki

INFORMACJA DOTYCZĄCA KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU WCZESNEJ INTERWENCJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY EKSPERYMENTUJĄCEJ ZE ŚRODKAMI PSYCHOAKTYWNYMI W WIEKU OD 15-18 LAT PN.: „FRED GOES NET”

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, o rekrutacji prowadzonej przez Centrum Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach do programu wczesnej interwencji dla dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi w wieku od 15-18 lat pn.: “Fred goes net”. O terminie realizacji projektu decydować będzie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się w linku poniżej.

http://www.pcprkartuzy.pl/aktualnosci-cik/493-informacja-o-programie-wczesnej-interwencji-dla-mlodziezy-eksperymentujacej-ze-srodkami-psychoaktywnymi-fred-goes-net-2