Przejdź do stopki

Gmina Stężyca ponownie przystąpiła do programu „Poznaj Polskę” i otrzymała dofinansowanie do szkolnych wycieczek

Treść

Gmina Stężyca otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół oraz pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru poprzez oparcie uczenia się na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki co ma stworzyć uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Dyrektorzy Zespołów Kształcenia i Wychowania występowali z wnioskiem do Organu prowadzącego a w dalszej kolejności Gmina Stężyca wystąpiła z wnioskiem zbiorczym do Ministerstwa o przyznanie dotacji dla tych szkół.

Przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone będą na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi i ściśle określonymi przez Ministra Edukacji i Nauki. W ramach tych obszarów Minister ogłosił na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych.

Wycieczki zostaną zrealizowanie do dnia 15 grudnia 2022 r. w dwóch szkołach:
w Zespole Kształcenia i Wychowania w Stężycy oraz w Zespole Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie.

Łączna kwota dofinansowania do wycieczek szkolnych ze środków budżetu państwa ogółem dla powyższych szkół wynosi 33.208,00 zł, całkowity koszt zadania wynosi 41.510,00 zł.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią POLSKIEGO ŁADU.