Przejdź do stopki

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Treść

Szanowni Państwo,

informujemy, że można składać wnioski o  dodatek dla gospodarstw domowych
z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku.

Dodatek przysługuje bez względu na dochód.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ponadto w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
  • tradycyjnie (papierowo) w Urzędzie Gminy w Stężycy ul. Parkowa 1 stanowisko nr 3,4 i 6

Wniosek : https://www.gov.pl/web/klimat/wnioski-do-pobrania-i-informacje-dla-gospodarstw-domowych-i-podmiotow-spolecznych-w-sprawie-dodatkow-z-tytulu-wykorzystania-niektorych-zrodel-ciepla

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 58 882 89 43, 58 882 89 45, 58 882 89 50 w godzinach

od 7:30 do 15:30 (poniedziałki, wtorki i czwartki)

od 7.30 do 16.30 (środy)

od 7.30 do 14.30 (piątki)