Przejdź do stopki

Wycieczka uczniów w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” - Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy

Wycieczka uczniów w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” - Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy

Treść

W ramach programu „Poznaj Polskę” 45 uczniów (wraz z opiekunami) z klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Stężycy wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy pojechało na wycieczkę do Warszawy.  

Podczas trzydniowego zwiedzania, uczestnicy wycieczki mieli okazję poznać miejsca stanowiące część kultury i dziedzictwa narodowego naszego kraju, m.in. zwiedzono sześć punktów edukacyjnych z listy priorytetowych obszarów edukacyjnych wskazanych przez Ministra, tj.:
1) Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego,
2) Muzeum Neonów w Warszawie,
3) Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie,
4) Muzeum Ziemi PAN w Warszawie,
5) Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie,
6) Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

WYCIECZKĘ DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W KWOCIE 15.000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA WYNIOSŁA 18.750,00 ZŁ.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest częścią POLSKIEGO ŁADU.