Przejdź do stopki

Wycieczka uczniów w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” - Zespół Kształcenia i Wychowania w Gołubiu

Wycieczka uczniów  w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” - Zespół Kształcenia i Wychowania w Gołubiu

Treść

W ramach programu „Poznaj Polskę” 45 uczniów (wraz z opiekunami) z klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołubiu wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gołubiu pojechało na wycieczkę do Województwa Małopolskiego.  

Podczas trzydniowego zwiedzania, uczestnicy wycieczki mieli okazję poznać miejsca stanowiące część kultury i dziedzictwa narodowego naszego kraju, m.in. zwiedzono sześć punktów edukacyjnych z listy priorytetowych obszarów edukacyjnych wskazanych przez Ministra, tj.:
1) Kopalnia Soli w Wieliczce,
2) Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach,
3) Kopiec Kościuszki z otoczeniem w Krakowie,
4) Tyniec – zespół opactwa Benedyktynów w Krakowie,
5) Kraków - historyczny zespół miasta,
6) Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, Kraków.  

WYCIECZKĘ DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W KWOCIE 15.000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA WYNIOSŁA 18.750,00 ZŁ.

 

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest częścią POLSKIEGO ŁADU.