Przejdź do stopki

Nowy program dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego

Nowy program dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego

Treść

21 marca ruszył nowy rządowy program dofinansowania zakupu odbiornika cyfrowego w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej, o którym więcej możesz dowiedzieć się z Nowy standard nadawania: zmiana DVB-T na DVB-T2 / Telewizja Naziemna

Dofinansowaniem objęty jest  zakup dekodera lub telewizora zgodnych z przepisami rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych, czyli takiego, który umożliwia poprawny odbiór sygnału telewizyjnego w nowym standardzie DVB-T2/HEVC. Zakup odbiornika cyfrowego za kwotę niższą niż wysokość dofinansowania nie będzie uprawniał do otrzymania zwrotu lub innego wykorzystania pozostałej kwoty dofinansowania. W przypadku zakupu odbiornika cyfrowego na wyższą kwotę niż wysokość dofinansowania obowiązek zapłaty pozostałej części ceny będzie trzeba uregulować we własnym zakresie.

Komu przysługuje dofinansowanie?

Dofinansowanie przysługuje na gospodarstwo domowe, które ze względu na swoją sytuację materialną nie może samodzielnie ponieść kosztów zakupu nowego sprzętu. Wniosek o przyznanie świadczenia może złożyć jedna osoba z gospodarstwa domowego. Aby otrzymać świadczenie, osoba składając wniosek musi złożyć oświadczenie, iż bez dofinansowania nie ma możliwości dostosowania sprzętu odbiorczego do zmiany standardu nadawania sygnału telewizyjnego.

Gdzie będzie można złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie na zakup dekodera lub telewizora można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika za pośrednictwem:

  • Formularza online na platformie gov.pl/cyfrowaTV
  • Poczty Polskiej w tradycyjnej formie papierowej

W jaki sposób zostanie przekazane świadczenie?

Po złożeniu wniosku osoba uprawniona otrzyma specjalny kod na podany w formularzu online adres e-mail lub w postaci wydruku przekazanego przez pracownika Poczty Polskiej, który będzie rejestrował wniosek w systemie.

Gdzie można zrealizować przyznane świadczenie?

Otrzymany kod z przyznanym świadczeniem można zrealizować w sklepach internetowych i stacjonarnych, które przystąpią do programu.

Czy można wymienić przyznane świadczenie na pieniądze?

Przyznane świadczenie w żadnym wypadku nie jest wymienne na pieniądze.

Program dofinansowania będzie trwał do 31 grudnia 2022 roku. Do tego czasu można ubiegać się i zrealizować świadczenie.

Dodatkowe informacje:

Na stronie: gov.pl/cyfrowaTV, numer infolinii 42 253 54 30 oraz adres e-mail: cyfrowaTV@coi.gov.pl, pod którymi można uzyskać dodatkowe informacje.

Informacja ze strony

https://telewizjanaziemna.pl/program-dofinansowania-do-zakupu-odbiornika-cyfrowego