Przejdź do stopki

Gmina Stężyca przystąpiła do programu „Poznaj Polskę” i otrzymała dofinansowanie do szkolnych wycieczek

Treść

Gmina Stężyca otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół oraz pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru poprzez oparcie uczenia się na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki co ma stworzyć uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

 

Dyrektorzy Zespołów Kształcenia i Wychowania występowali z wnioskiem do Organu prowadzącego a kolejno Gmina Stężyca występowała z wnioskiem zbiorczym do Ministerstwa o przyznanie dotacji dla tych szkół.

 

Przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone będą na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi i ściśle określonymi przez Ministra Edukacji i Nauki. W ramach tych obszarów Minister ogłosił na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).

 

Wycieczki zostaną zrealizowanie do dnia 24 czerwca 2022 r. w czterech szkołach: Zespół Kształcenia i Wychowania w: Stężycy, Szymbarku, Kamienicy Szlacheckiej, Gołubiu.

 

Łączna kwota dofinansowania do wycieczek szkolnych ogółem dla powyższych szkół wynosi 38.940,00 zł.

 

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią POLSKIEGO ŁADU.