Przejdź do stopki

DODATEK OSŁONOWY w Gminie Stężyca

Treść

Od stycznia 2022 r. obowiązują przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Świadczenie ma zrekompensować wzrost kosztów ogrzewania budynku. Warunkiem otrzymania dodatku osłonowego jest spełnienie kryterium dochodowego:

  • w gospodarstwie jednoosobowym albo 
  • na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

W przypadku ustalenia prawa do dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł.

rządowa tarcza antyinflacyjna - grafika

Przy ustalaniu średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uwzględnia się dochód osiągnięty w roku bazowym, tj.:

  • 2020 r. dla wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
  • 2021 r. dla wniosków złożonych w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r.

Aby ubiegać się o wyższy dodatek osłonowy niezbędnym warunkiem jest złożony wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB) dotyczący źródła ogrzewania budynku. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.gminastezyca.pl/pl/198/4604/obowiazek-skladania-deklaracji-do-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow-ceeb-.html

 

Dodatek osłonowy w Gminie Stężyca

Od stycznia 2022 r. w tut. urzędzie przyjmowane są wnioski o dodatek osłonowy.

W samym styczniu wpłynęło 860 wniosków o dodatek osłonowy, w lutym 210, w marcu 112, a w kwietniu (do 20.04.2022) 45 wniosków.

Pierwsze wypłaty dodatku osłonowego trafiły już do gospodarstw domowych pod koniec marca. Gospodarstwa domowe, które złożyły wniosek w styczniu 2022 otrzymały I ratę dodatku, z kolei II ratę otrzymają w terminie do 2 grudnia 2022r. Wnioski złożone od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r. zostaną w całości zrealizowane najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Gospodarstwa domowe, które nie złożyły jeszcze wniosku mogą to zrobić do 31 października 2022r.

Ważne: wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 58 882 89 43; 58 882 89 45 lub 58 882 89 50 w godzinach:
od 7:30 do 15:30 (poniedziałki, wtorki i czwartki)
od 7.30 do 16.30 (środy)
od 7.30 do 14.30 (piątki)