Przejdź do stopki

Wyniki pierwszych kontroli segregacja odpadów komunalnych w Gminie Stężyca

Treść

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Stężyca rozpoczął kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej Gminy zasad segregacji odpadów komunalnych.  Efektem  przeprowadzonych pierwszych kontroli jest wystawienie 36 żółtych kartek tj. ostrzeżeń o braku właściwej segregacji na 50 skontrolowanych nieruchomości. Prosimy aby zwrócić uwagę na właściwą segregację.

Jednocześnie informujemy, że kolejne powiadomienie o naruszeniu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie będzie skutkować naliczeniem opłaty podwyższonej czterokrotnie czyli 116 zł od osoby.

Najczęściej pojawiające się błędy w zakresie segregacji to umieszczanie w pojemniku na odpady zmieszane surowców, papieru, odpadów bio, a także odpadów z remontów takich jak styropian, elementów wyposażenia jak umywalki, kabiny prysznicowe oraz innych odpadów wielkogabarytowych, które należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów  Komunalnych w Stężycy.

 W odpadach zbieranych selektywnie tj. surowcach błędnie umieszczane są również odpady które powinny trafić do PSZOK-u takie jak elektrośmieci, rury PCV, elementy odpadów wielkogabarytowych, okien PCV. Częstym błędem jest umieszczanie foli rolniczej oraz pojemników po środkach ochrony roślin, czy również pojemników po olejach nie będących olejami jadalnymi.

Przypominamy, że folie rolnicze są przyjmowane nieodpłatnie na oczyszczalni ścieków w Delowie przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Stężycy.

Urząd Gminy Stężyca również informuje, że odpady należy zbierać w właściwych pojemnikach przeznaczonych do zbiórki odpadów, które powinny być oznaczone zgodnie z panującymi zasadami segregacji w gminie Stężyca.

Pliki

Ulotka 529.95 KB