Przejdź do stopki

INFORMACJA

Treść

Rozpoczęła się kolejna edycja Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2022” organizowana przez Województwo Pomorskie. Celem konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi; poprawa jakości życia na wsi; podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich; aktywizacja i integracja społeczności lokalnej; identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.

 

Tegoroczne zmagania odbywały się będą w dwóch kategoriach:

 

  • „Wieś” – udział mogą brać wsie, w których nie mieści się siedziba gminy. Wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach konkursu
  • „Zagroda” – udział mogą brać zagrody rolnicze (siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny. Wyklucza się udział zagród, które nie stanowią siedlisk czynnych gospodarstw oraz laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich poprzednich 5 edycjach Konkursu.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w Urzędzie Gminy Stężyca do 10 maja 2022 r. karty zgłoszenia podpisanej przez sołtysa wsi.

 

Z poważaniem

Pliki

informacja 380.1 KB
Załącznik 1 nr 23.6 KB
Załącznik 2 nr 23.68 KB
Załącznik 3 nr 197.62 KB
Załącznik 4 nr 195.48 KB