Przejdź do stopki

ROŚNIE LICZBA MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY

Treść

Liczba mieszkańców Gminy Stężyca zameldowanych na pobyt stały na przestrzeni ostatnich 11 lat

Lp.

Rok

Liczba ludności

 

Przybyło osób

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

1.

2011

9615

4863

4752

143

2.

2012

9751

4944

4807

136

3.

2013

9869

5005

4864

118

4.

2014

9967

5043

4924

98

5.

2015

10060

5080

4980

93

6.

2016

10166

5150

5016

106

7.

2017

10336

5236

5100

170

8.

2018

10468

5296

5172

132

9.

2019

10598

5365

5233

130

10.

2020

10722

5404

5318

124

11.

2021

10820

5448

5372

98

Analizując liczbę ludności, daje się zaobserwować, że w naszej gminie średnio rocznie przybywa.122 osób.
W ogólnej liczbie mieszkańców w badanym 11-letnim okresie większość stanowią mężczyźni.

WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO

Współczynnik przyrostu naturalnego w roku 2021 wyniósł 4,46‰

Aby zobrazować   ten wskaźnik dokonano analizy współczynnika przyrostu naturalnego na przestrzeni ostatnich jedenastu lat, który przedstawiał się następująco:

Lp.

Rok

Liczba urodzeń

Liczba zgonów

Współczynnik przyrostu naturalnego

1.

2011

166

59

11,13‰,

2.

2012

165

58

10,97‰,

3.

2013

166

52

11,55‰,

4.

2014

149

60

8,93‰,

5.

2015

152

89

6,26‰,

6.

2016

154

78

7,47‰,

7.

2017

196

66

12,58‰,

8.

2018

178

84

8,98‰,

9.

2019

165

67

9,25‰,

10.

2020

180

97

7,74‰

11

2021

137

89

4,46‰

Z analizy wynika, że współczynnik przyrostu naturalnego w latach 2011-2013 ulegał nieznacznym wahaniom, wahał się w przedziale od 11,134‰,do 11,55‰,

Następnie w latach 2014-2016 spadł – wahał się  w przedziale od 6,26‰, do 8,93‰, , ale już w 2017 roku zdecydowanie się  zwiększył i wynosił 12,58‰. Odnotowaliśmy wówczas największy wskaźnik przyrostu naturalnego w gminie . Natomiast w roku 2020 znowu spadł. i wyniósł 7,25‰. Znaczną tendencję spadkową obserwujemy w roku 2021 – przyrost naturalny wyniósł tylko 4,46 ‰