Przejdź do stopki

Plan i zasady zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024 na terenie Gminy Stężyca

Plan i zasady zimowego utrzymania dróg gminnych  w sezonie zimowym 2023/2024 na terenie Gminy Stężyca

Treść

Odśnieżanie dróg dojazdowych będących w administracji Gminy Stężyca dzieli się na dwie kategorie:
 

1. DROGI PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA
- są to drogi dowozowe młodzieży szkolnej oraz drogi łączące zwarte zabudowy z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.

Wykaz w/w dróg:
1. Stężyca - od drogi wojewódzkiej nr 214 - ul. Raduńska - ul. Abrahama - ul. Sychty - do drogi wojewódzkiej 214
2. Parking przy przystanku PKS Stężyca
3. Stężyca - kier. Zdrębowo
4. Stężyca - kier. Kucborowo
5. Od drogi powiatowej nr 1932G - kier. Śnice
6. Wygoda Łączyńska - Przyrowie - Kamienica Szlachecka
7. Kamienica Szlachecka - Ostrowo - Nowy Ostrów
8. Stare Łosienice - Nowe Łosienice - Dąbrowa - Klukowa Huta
9. Klukowa Huta - Danachowo
10. Od drogi wojewódzkiej nr 214 - Stężycka Huta
11. Nowa Wieś - Kamienica Szlachecka
12. Nowa Wieś - Chróstowo
13. Od drogi wojewódzkiej nr 214 - Chróstowo - Żuromino - Borucino
14. Gołubie ul. Botaniczna - Krzeszna
15. Od dr. woj. nr 228 - Czapielski Młyn - Nowe Czaple - Pierszczewko (w stronę posesji nr 47A i do skrzyżowania w Krzesznej)
16. Gołubie ul. Por. Dambka - Sikorzyno Stary Tor - Sikorzyno wieś
17. Sikorzyno Stary Tor - Stara Sikorska Huta - Sikorzyno wieś
18. Sikorzyno wieś – do drogi powiatowej nr 1920G
19. Od drogi powiatowej nr 1920G – kier. Nowa Sikorska Huta
20. Szymbark ul. Sportowa - Wieżyca
21. Droga w kierunku szkoły w Szymbarku
22. Potuły od drogi powiatowej nr 1920G - Potuły wieś - Szymbark ul. Rzemieślnicza
23. Od drogi powiatowej nr 1916G - Łączyno wieś - droga w kier. ośrodka Modrok
24. Stężyca ul. Rzemieślnicza - Gapowo wieś - Malbork
25. Gapowo (las) - Czysta Woda - Niesiołowice
26. Zgorzałe - Smokowo - Gołubie
27. Gołubie - Stare Czaple
28. Od drogi wojewódzkiej nr 228 - Stare Czaple wieś

Decyzję o momencie rozpoczęcia odśnieżania (niezależnie od dnia i jego pory) podejmuje KOORDYNATOR GMINNY i przekazuje do podmiotu odśnieżającego, ten zaś wykonuje pracę w formie usługi dla Gminy Stężyca.
 

2. DROGI DRUGIEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA
- są to wszystkie pozostałe drogi dojazdowe do poszczególnych domostw w danym sołectwie.

Decyzję o momencie rozpoczęcia odśnieżania dróg (niezależnie od dnia i jego godziny) oraz o kolejności odśnieżania dróg w sołectwie podejmuje SOŁTYS danego sołectwa i przekazuje do podmiotu odśnieżającego.

3. W przypadku obfitych opadów śniegu, zawiei lub wystąpienia zmasowanych gołoledzi, pierwszeństwo w dyspozycji sprzętu uzyskuje koordynator dróg pierwszej kolejności, zaś po ich udrożnieniu ze sprzętu mogą korzystać
w drugiej kolejności sołtysi.
 

4. Zasady powyższe są wiążące dla terenu gminy Stężyca do dnia 21.04.2024 r.
 

5. W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg), osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niewykonalne.

STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY STĘŻYCA

Kolejność odśnieżania dróg

Opis stanu utrzymania dróg

 

 

 

Drogi pierwszej kolejności odśnieżania

Jezdnia odśnieżona w miarę możliwości na całej szerokości i posypana na odcinkach wskazanych przez Zarządcę drogi. Śnieg luźny – może zalegać do 8 godz., śnieg zajeżdżony – może występować, języki śnieżne – mogą występować, zaspy – mogą występować do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

 

 

 

Drogi drugiej kolejności odśnieżania

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Śnieg luźny może zalegać do 16 godz., śnieg zajeżdżony może występować, języki śnieżne mogą występować, zaspy – mogą występować do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

WYKAZ
telefonów kontaktowych

DROGI PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA

- Urząd Gminy Stężyca tel. 58 882-89-40
ul. Parkowa 1    

- Koordynator akcji odśnieżania dróg gminnych tel. 58 882-89-66
                                                                            kom. 735-917-485
                                                                            tel. 58 882-89-65

DROGI DRUGIEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA

- Sołectwo Borucino kom. 503-405-714

Marzena Richert

- Sołectwo Czaple  kom. 508-306-817

Damian Macholla          

- Sołectwo Gapowo kom. 668-185-413

Michał Bartelik

- Sołectwo Gołubie kom. 607-916-892

Michał Rożanowski                                                     

- Sołectwo Kamienica Szlachecka kom. 609-059-171

Jacek Treder

- Sołectwo Klukowa Huta kom. 721-630-998

Maciej Szczypiór

- Sołectwo Łączyno kom. 509-255-589

Adela Brzeska

- Sołectwo Łosienice kom. 691-663-972

Daniel Reclaw

- Sołectwo Niesiołowice kom. 697-718-635

Ryszard Bronk

- Sołectwo Nowa Wieś kom. 667-476-245

Iwona Kulwikowska

- Sołectwo Pierszczewo kom. 507-957-686

Szymon Mielewczyk

- Sołectwo Potuły kom. 605-046-267

Jan Zaborowski

- Sołectwo Sikorzyno kom. 510-365-240

Maria Bluhm

- Sołectwo Stężyca kom. 604-165-118

Alicja Domaschke

- Sołectwo Stężycka Huta kom. 793-054-007

Lesław Wiedemann

- Sołectwo Szymbark kom. 692-561-061

Marek Blok

- Sołectwo Zgorzałe kom. 606-644-157

Jerzy Cyman

- Sołectwo Żuromino kom. 660-679-882

Mirosław Zaborowski

DROGI KRAJOWE

- Rejon Dróg Krajowych Gdańsk kom. 606-330-130

DROGI WOJEWÓDZKIE

- Rejon Dróg Wojewódzkich Kartuzy

ul. Wzgórze Wolności 15 tel. 58 681-03-21

DROGI POWIATOWE

- Zarząd Dróg Powiatowych Kartuzy                      

Telefon dyżurny (czynny całą dobę) kom. 603-748-532

                                                    tel. 58 681-07-15

Pliki