Przejdź do stopki

Plan i zasady zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Gminy Stężyca

Plan i zasady zimowego utrzymania dróg gminnych  w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Gminy Stężyca

Treść

Odśnieżanie dróg dojazdowych będących w administracji Gminy Stężyca dzieli się
na dwie kategorie:

1. DROGI PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA
- są to drogi dowozowe młodzieży szkolnej oraz drogi łączące zwarte zabudowy z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.

Wykaz w/w dróg:
1. Stężyca - od drogi wojewódzkiej nr 214 - ul. Raduńska - ul. Abrahama - ul. Sychty - do drogi wojewódzkiej 214
2. Parking przy przystanku PKS Stężyca
3. Stężyca - kier. Zdrębowo
4. Stężyca - kier. Kucborowo
5. Od drogi powiatowej nr 1932G - kier. Śnice
6. Wygoda Łączyńska - Przyrowie - Kamienica Szlachecka
7. Kamienica Szlachecka - Ostrowo - Nowy Ostrów
8. Stare Łosienice - Nowe Łosienice - Dąbrowa - Klukowa Huta
9. Klukowa Huta - Danachowo
10. Od drogi wojewódzkiej nr 214 - Stężycka Huta
11. Nowa Wieś - Kamienica Szlachecka
12. Nowa Wieś - Chróstowo
13. Od drogi wojewódzkiej nr 214 - Chróstowo - Żuromino - Borucino
14. Gołubie ul. Botaniczna - Krzeszna
15. Od dr. woj. nr 228 - Czapielski Młyn - Nowe Czaple - Pierszczewko (w stronę posesji nr 47A i do skrzyżowania w Krzesznej)
16. Gołubie ul. Por. Dambka - Sikorzyno Stary Tor - Sikorzyno wieś
17. Sikorzyno Stary Tor - Stara Sikorska Huta - Sikorzyno wieś
18. Sikorzyno wieś – do drogi powiatowej nr 1920G
19. Od drogi powiatowej nr 1920G – kier. Nowa Sikorska Huta
20. Szymbark ul. Sportowa - Wieżyca
21. Droga w kierunku szkoły w Szymbarku
22. Potuły od drogi powiatowej nr 1920G - Potuły wieś - Szymbark ul. Rzemieślnicza
23. Od drogi powiatowej nr 1916G - Łączyno wieś - droga w kier. ośrodka Modrok
24. Stężyca ul. Rzemieślnicza - Gapowo wieś - Malbork
25. Gapowo (las) - Czysta Woda - Niesiołowice
26. Zgorzałe - Smokowo - Gołubie
27. Gołubie - Stare Czaple
28. Od drogi wojewódzkiej nr 228 - Stare Czaple wieś

Decyzję o momencie rozpoczęcia odśnieżania (niezależnie od dnia i jego pory) podejmuje KOORDYNATOR GMINNY i przekazuje do podmiotu odśnieżającego, ten zaś wykonuje pracę w formie usługi dla Gminy Stężyca.

2. DROGI DRUGIEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA
- są to wszystkie pozostałe drogi dojazdowe do poszczególnych domostw w danym sołectwie.

Decyzję o momencie rozpoczęcia odśnieżania dróg (niezależnie od dnia i jego godziny) oraz o kolejności odśnieżania dróg w sołectwie podejmuje SOŁTYS danego sołectwa i przekazuje do podmiotu odśnieżającego.

3. W przypadku obfitych opadów śniegu, zawiei lub wystąpienia zmasowanych gołoledzi, pierwszeństwo w dyspozycji sprzętu uzyskuje koordynator dróg pierwszej kolejności, zaś po ich udrożnieniu ze sprzętu mogą korzystać w drugiej kolejności sołtysi.

4. Zasady powyższe są wiążące dla terenu gminy Stężyca do dnia 21.04.2023 r.

5. W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg), osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niewykonalne.

STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY STĘŻYCA

Kolejność odśnieżania dróg

Opis stanu utrzymania dróg

 

 

 

Drogi pierwszej kolejności odśnieżania

Jezdnia odśnieżona w miarę możliwości na całej szerokości i posypana na odcinkach wskazanych przez Zarządcę drogi. Śnieg luźny – może zalegać do 8 godz., śnieg zajeżdżony – może występować, języki śnieżne – mogą występować, zaspy – mogą występować do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

 

 

 

Drogi drugiej kolejności odśnieżania

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Śnieg luźny może zalegać do 16 godz., śnieg zajeżdżony może występować, języki śnieżne mogą występować, zaspy – mogą występować do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

WYKAZ
telefonów kontaktowych

DROGI PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA

- Urząd Gminy Stężyca tel. 58 882-89-40
ul. Parkowa 1    

- Koordynator akcji odśnieżania dróg gminnych        
Kinga Piankowska tel. 58 882-89-66
                           kom. 735-917-485
Jacek Romiński tel. 58 882-89-65

DROGI DRUGIEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA

- Sołectwo Borucino kom. 503-405-714
Marzena Richert                        

- Sołectwo Czaple kom. 608-740-412
Wojciech Cyperski                         

- Sołectwo Gapowo kom. 668-185-413
Michał Bartelik

- Sołectwo Gołubie kom. 607-916-892
Michał Rożanowski                                 

- Sołectwo Kamienica Szlachecka kom. 609-059-171
Jacek Treder

- Sołectwo Klukowa Huta kom. 502-588-344
Jan Hinca                              
    
- Sołectwo Łączyno kom. 509-255-589
Adela Brzeska

- Sołectwo Łosienice kom. 691-663-972
Daniel Reclaw

- Sołectwo Niesiołowice kom. 601-642-830
Hieronim Więcek

- Sołectwo Nowa Wieś kom. 725-012-211
Mirosław Jeżewski

- Sołectwo Pierszczewo kom. 507-957-686
Szymon Mielewczyk

- Sołectwo Potuły kom. 605-046-267
Jan Zaborowski                        

- Sołectwo Sikorzyno kom. 502-107-452
Katarzyna Bączkowska                    

- Sołectwo Stężyca kom. 604-165-118
Alicja Domaschke

- Sołectwo Stężycka Huta kom. 793-054-007
Lesław Wiedemann

- Sołectwo Szymbark kom. 692 561 061
Marek Blok

- Sołectwo Zgorzałe kom. 606 644 157
Jerzy Cyman

- Sołectwo Żuromino kom. 660 679 882
Mirosław Zaborowski                

POZOSTAŁE TELEFONY KONTAKTOWE

DROGI KRAJOWE
- Rejon Dróg Krajowych Gdańsk kom. 606-330-130

DROGI WOJEWÓDZKIE
- Rejon Dróg Wojewódzkich Kartuzy    
ul. Wzgórze Wolności 15 tel. 58 681-03-21

DROGI POWIATOWE
- Zarząd Dróg Powiatowych Kartuzy                    
Telefon dyżurny (czynny całą dobę) kom. 603-748-532
                                                        tel. 58 681-07-15