Przejdź do stopki

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Zbigniewa Laski

Treść

Nie umiera ten, kto pozostaje

         w sercach bliskich”

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Zbigniewa Laski

 

byłego sekretarza Gminy Stężyca, wspaniałego Człowieka życzliwego ludziom

Szczere wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego składają
 

Wójt Gminy Stężyca Tomasz Brzoskowski wraz z pracownikami
Przewodniczący Rady Gminy  Stefan Literski  wraz z radnymi
Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Stężyca wraz z pracownikami
Sołtysi Gminy Stężyca.