Przejdź do stopki

INSPEKCJE GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ JEDNOSTEK OSP W GMINIE STĘZYCA

INSPEKCJE GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ JEDNOSTEK OSP W GMINIE STĘZYCA

Treść

W ostatnim czasie jednostki OSP z terenu Gminy Stężyca należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przeszły niezapowiedziane inspekcje gotowości operacyjnej, które zostały przeprowadzone przez PSP w Kartuzach.

Inspekcja została przeprowadzona pod względem alarmowania, gotowości ratowników, gotowości pojazdu, gotowości działania urządzeń i systemów łączności, prawidłowości prowadzenia dokumentacji, uprawnień w zakresie kwalifikacji ratowniczych i obsługi sprzętu. W drugiej części została przeprowadzona próbna ewakuacja poszkodowanego, a na zakończenie odbył się test z wiedzy teoretycznej. Jednostkom OSP Szymbark, OSP Stężyca i OSP Kamienica Szlachecka udało się uzyskać po równo 97 punktów na 100 możliwych.