Przejdź do stopki

Szkolenie z samooobrony

Szkolenie z samooobrony

Treść

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy w swojej pracy w terenie niejednokrotnie spotykają się z sytuacjami niebezpiecznymi,  osobami pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz agresywnymi. Obecnie pracownik socjalny może zwrócić się do Policji o asystę podczas wywiadu, jednakże nie zawsze pracownik jest w stanie przewidzieć, że w danym miejscu taka pomoc będzie potrzebna.  Jako, że w swojej pracy powinni czuć się bezpiecznie, to 26 października  br. uczestniczyli w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych. Zajęcia praktyczne  i teoretyczne miały na celu pokazanie i przećwiczenie paru elementów samoobrony niezbędnych w sytuacji ataku bądź gróźb kierowanych do pracownika socjalnego. Podczas szkolenia przedstawiano też podstawy wiedzy psychologicznej, pozwalającej uspokoić nietrzeźwego czy agresywnego napastnika.

 

Zdjęcia