Przejdź do stopki

Przebudowa drogi w kierunku Piotrowa

Przebudowa drogi w kierunku Piotrowa

Treść

Gmina Stężyca ogłosiła przetarg na przebudowę drogi gminnej 167065G w Szymbarku w kierunku Piotrowa. Zadanie ma być realizowane w porozumieniu z Gminą Somonino, Lasami Państwowymi i Gminą Kościerzyna.

Zadanie polega na wykonaniu nowego szlaku drogi, częściowo wykorzystując wyjeżdżoną nawierzchnię gruntową. Szerokość drogi wynosić będzie 5,0 m. Nawierzchnia zaprojektowana jest w technologii SMA. Pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Długość odcinka:644 mb.