Przejdź do stopki

Remont ul. Doktora Majkowskiego w Stężycy

Remont ul. Doktora Majkowskiego w Stężycy

Treść

Na przełomie września i października br. rozpocznie się remont nawierzchni drogi powiatowej na 1932G – ul. Doktora Majkowskiego w Stężycy.

W ramach zadania przewidziane jest wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, a także wymiana części chodników.

Wobec powyższego, w związku z pracami występować będą utrudnienia w ruchu drogowym.

Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych, z udziałem finansowym Gminy Stężyca.