Przejdź do stopki

Niebawem ruszy przebudowa drogi powiatowej ze Stężycy do Gołubia

Niebawem ruszy przebudowa drogi powiatowej ze Stężycy do Gołubia

Treść

11 sierpnia 2021 r. Zarząd Powiatu kartuskiego podpisał umowę z wykonawcą robót: COLAS Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie.

Wartość zawartej umowy wynosi 9 345 458,22 zł brutto.

W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest rozbudowa odcinka drogi powiatowej na długości 4,5 km. Inwestycja zakłada między innymi poszerzenie istniejącej jezdni i wymianę jej konstrukcji na nową.

Inwestycja finansowana jest ze środków Powiatu Kartuskiego, Gminy Stężyca oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W związku z planowaną budową będą odcinkowe wyłączenia z ruchu drogi relacji Stężyca – Gołubie. Obowiązywać będą objazdy, o których będziemy na bieżąco informować mieszkańców.