wróć
Niebawem ruszy przebudowa drogi powiatowej ze Stężycy do Gołubia

Niebawem ruszy przebudowa drogi powiatowej ze Stężycy do Gołubia

11 sierpnia 2021 r. Zarząd Powiatu kartuskiego podpisał umowę z wykonawcą robót: COLAS Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie.

Wartość zawartej umowy wynosi 9 345 458,22 zł brutto.

W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest rozbudowa odcinka drogi powiatowej na długości 4,5 km. Inwestycja zakłada między innymi poszerzenie istniejącej jezdni i wymianę jej konstrukcji na nową.

Inwestycja finansowana jest ze środków Powiatu Kartuskiego, Gminy Stężyca oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W związku z planowaną budową będą odcinkowe wyłączenia z ruchu drogi relacji Stężyca – Gołubie. Obowiązywać będą objazdy, o których będziemy na bieżąco informować mieszkańców.

Tagi