Przejdź do stopki

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Treść

Od dnia 1 lipca 2021 r. wznawia się bezpośrednią obsługę klientów we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kartuskiego. Sposób umawiania i zapisy na porady nie ulegają zmianie. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności m.in. o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu, a podczas porady zachowywanie odpowiedniego dystansu.

Więcej informacji w zakładce Gmina - Nieodpłatna pomoc prawna (strona https://www.gminastezyca.pl/pl/541/0/nieodplatna-pomoc-prawna.html) oraz na stronie https://www.kartuskipowiat.com.pl/dla-mieszkancow/nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-