Przejdź do stopki

Stypendium dla uczniów

Stypendium dla uczniów

Treść

Urząd Gminy w Stężycy informuje, że  w dniach od 1 do 15 września 2021 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendium szkolne.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Stężyca, jeżeli rodzina ucznia znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów (dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł w przeliczeniu na 1 osobę), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Druk wniosku można pobrać w każdym sekretariacie szkoły na terenie gminy, w Wydziale Spraw Społecznych i Lokalnych Urzędu Gminy w Stężycy ul. Parkowa 1, stanowisko nr 5 oraz na stronie internetowej BIP Gmina Stężyca, w zakładce „Jak załatwić sprawę?” – Sprawy społeczne i lokalne.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 58 882 89 46

 

Druk wniosku:

 https://bip.gminastezyca.pl/a,16857,stypendium-szkolne.html