Przejdź do stopki

STYPENDIA WÓJTA GMINY STĘŻYCA ZA WYNIKI W NAUCE

Treść

40 uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Stężyca otrzymało stypendia Wójta Gminy Stężyca za wyniki w nauce za rok szkolny 2020/2021.

 

Aby uzyskać stypendium należało spełnić określone kryteria:

1) absolwenci klas VIII Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Stężyca, musieli uzyskać średnią ocen – 5,25 za ostatni rok nauki,

2) uczniowie i absolwenci Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Stężycy, musieli uzyskać średnią ocen – 4,75 za ostatni rok nauki.

 

STYPENDIUM OTRZYMALI:

- ABSOLWENCI KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY STĘŻYCA:

 1. Jędrzej Klinkosz
 2. Łukasz Hinc
 3. Magdalena Rekowska
 4. Magdalena Perszyńska
 5. Bartłomiej Bielawa
 6. Amelia Szulist
 7. Andrzej Turzyński
 8. Julia Hewelt
 9. Emilia Hałasiewicz
 10. Natalia Reszka
 11. Weronika Kozłowska
 12. Marta Wolska
 13. Klara Wysocka
 14. Weronika Węsierska
 15. Joanna Reglińska
 16. Kinga Czecholińska
 17. Maciej Gruchała
 18. Paulina Tandek
 19. Dominika Górna

- UCZNIOWIE I ABSOLWENCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W STĘŻYCY:

* absolwentki:

 1. Laura Walewska
 2. Julia Gliwa
 3. Katarzyna Partyka
 4. Julia Orzoł

*uczniowie:

      5. Oskar Ziomkowski

      6. Magdalena Myszk

      7. Adam Płotka

      8. Oskar Burzyński

      9. Adriana Szulman

     10. Jakub Litwin

     11. Iga Piasny

     12. Piotr Szewczyk

     13. Maciej Kobiela

     14. Pola Bujnarowska

     15. Natalia Bandurska

     16. Aleksandra Liedtke

     17. Maja Mojsiewicz

     18. Natalia Mojsiewicz

     19. Julia Kwiecińska

     20. Anna Myhal

     21. Martyna Jankowska

PODSTAWA PRAWNA: Uchwała nr XVI/254/2020 Rady Gminy Stężyca z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Stężyca za wyniki w nauce oraz nagrody Wójta Gminy Stężyca za szczególne osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Stężyca.

 

Uchwała Rady Gminy Stężyca została podjęta na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie tj. art. 90t ustawy o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.):

Art. 90t [Programy wyrównawcze i wspierające]

 

1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy:

1)wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;

2)wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

 

4. W przypadku przyjęcia programów, o których mowa w ust. 1, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze.

 

Według obowiązujących przepisów prawa o stypendium należy się ubiegać w miejscu pobierania nauki.