Przejdź do stopki

Przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach na potrzeby Programu „Czyste Powietrze”

Przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach na potrzeby Programu „Czyste Powietrze”

Treść

Zgodnie z komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co roku od 1 sierpnia do maksymalnie 23 września następuje coroczna przerwa w wydawaniu ww. zaświadczeń dla osób fizycznych, w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego z uwagi na termin publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o przeciętnym dochodzie z 1 ha przeliczeniowego, które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku. W związku z tym każdego roku w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa GUS gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego za żądany rok i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej.

 

Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/czyste-powietrze-od-1-sierpnia-przerwa-w-wydawaniu-przez-gminy-zaswiadczen-o-dochodach-z-gospodarstwa-rolnego