Przejdź do stopki

Droga gminna relacji Chróstowo - Nowa Wieś została kompleksowo przebudowana

Droga gminna relacji Chróstowo - Nowa Wieś została kompleksowo przebudowana

Treść

Zakończyły się roboty drogowe na odcinku o długości 3,86 km.  Wykonane zostały przejścia dla pieszych i rowerzystów oraz nowoczesne, odblaskowe oznakowanie poziome grubowarstwowe i pionowe, a także progi zwalniające. Od strony Żuromina wykonano połączenie z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym relacji Stężyca-Borucino.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie spójności sieci dróg gminnych z drogami wyższego rzędu. Zadanie uzyskało dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.