wróć

OGŁOSZENIE SZKODY W UPRAWACH NA SKUTEK DŁUGOTRWAŁEJ SUSZY

W związku z wystąpieniem długotrwałej suszy Rolnicy, którzy stwierdzili szkody w swoich uprawach rolnych mogą składać wnioski o oszacowanie strat. Dzięki temu można otrzymać protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach, określonych przez Radę Ministrów, programów pomocy.

Jak zgłosić wniosek o oszacowanie strat?

Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych (nie stanowiących środka trwałego) spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu szacowania strat dokonywane jest poprzez aplikacje publiczną, bez udziału Komisji. Wnioski o oszacowanie szkód należy składać indywidualnie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Jak działa aplikacja?

Instrukcja wypełniania wniosku znajduje się pod linkiem: https://www.gdansk.uw.gov.pl/download/357_75cda28517a6e60bc96511408456bf47

Producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, samodzielnie określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane i łączone przez aplikację z danymi pochodzącymi:

  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
  • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Po wprowadzeniu przez producenta rolnego danych, w aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy

Wszelkie informacje dotyczące szacowania strat uzyskają Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-strat-w-uprawach-rolnych-spowodowanych-wystapieniem-suszy-w-2021-r

UWAGA !!! ABY MÓC SKORZYSTAĆ Z APLIKACJI KONIECZNE JEST POSIADANIE PROFILU ZAUFANEGO.

Tagi