wróć
Współpraca Politechniki Gdańskiej i ZKiW (Szkoły Mistrzostwa Sportowego) w Stężycy w amerykańskim stylu

Współpraca Politechniki Gdańskiej i ZKiW (Szkoły Mistrzostwa Sportowego) w Stężycy w amerykańskim stylu

W dniu 19 lipca podpisana została unikatowa na skalę ogólnokrajową umowa o współpracy pomiędzy: Politechniką Gdańską, a Zespołem Kształcenia i Wychowania w Stężycy na płaszczyźnie edukacyjno-sportowej.

W ramach współpracy z jednej strony Politechnika Gdańska umożliwi siatkarkom i piłkarzom rekrutację na Uczelnię oraz zapewni  w trakcie studiów opiekę nad studentami poprzez m.in. zapewnienie Indywidualnego Toku Studiów oraz będzie sprawować bieżącą kontrolę postępów w nauce w/w studentów i zapewni im możliwość otrzymania stypendium sportowego.

Z drugiej strony ZKiW zobowiązał się do używania w nazwie drużyny siatkarskiej członu PG zarówno w rozgrywkach 1. ligi siatkówki żeńskiej, jak i w Akademickich Mistrzostwach Polski, a także w zawodach siatkówki plażowej kobiet i w rozgrywkach piłki młodzieżowej oraz reprezentowanie Uczelni w w/w rozgrywkach.

Zakres współpracy wzorowany jest na najlepszych praktykach rodem z amerykańskich szkół, gdzie można pogodzić studiowanie kierunków technicznych z uprawianiem sportu wyczynowego na wysokim poziomie. Nawiązanie bliskiej współpracy z PG, to kolejny krok na drodze rozwoju oraz podniesienia rangi i prestiżu Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Stężycy.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gdańskiej Uczelni, w tym mi.in: Rektor PG, Prorektor ds. Kształcenia, Dyrektor Centrum Sportu Akademickiego oraz przedstawiciele ze strony ZKiW. Dokument uroczyście parafowali: Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Marek Dzida, w obecności Rektora PG JM prof. dr inż Krzysztof Wilde, a ze strony szkoły Dyrektor ZKiW w Stężycy Pan mgr inż. Piotr Karasiński.

Tagi

GALERIA