Przejdź do stopki

Gmina Stężyca podpisała porozumienie dotyczące projektu “Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion Metropolitarny “

Treść

Dzięki współpracy z OWES Organizacje w gminie Stężyca mogą otrzymać środki na przykład na wyposażenie lub remont lokalu pod działalność, zakup auta, zakup sprzętu i narzędzi do pracy, przystosowania stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością.

Organizacja chętna do wsparcia otrzymuje kompleksową pomoc przy założeniu przedsiębiorstwa i zatrudnienia pracowników z grup wykluczenia społecznego.

Największym zakresem wsparcia OWES są usługi dla grup formalnych, organizacji i nowo powstałych oraz istniejących przedsiębiorstw.

Więcej informacji udziela starszy pracownik socjalny Joanna Formela, jformela@gminastezyca.pl, tel. 58 882-89-41