Przejdź do stopki

Sołectwo Nowa Wieś będzie miało swoją świetlicę

Treść

W czerwcu zostało ogłoszone postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy budynku dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś. Gmina Stężyca zabezpieczyła środki na wykonanie zadania.

Będzie to kolejny, po Sikorzynie, Pierszczewie, Borucinie i Niesiołowicach budynek zrealizowany w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności.

Powstanie taki sam obiekt jak w w/w miejscowościach: sala spotkań dla mieszkańców wraz zapleczem kuchennym i sanitarnym. Przewidziano zagospodarowanie ternu w postaci parkingu i urządzeń zabawowych dla najmłodszych.