Przejdź do stopki

Gmina Stężyca podpisała umowę na dofinansowanie remontu dróg

Gmina Stężyca podpisała umowę na dofinansowanie remontu dróg

Treść

W dniu 17 maja bieżącego roku Wójt Tomasz Brzoskowski wziął udział
w podpisaniu umów o dofinansowaniu inwestycji drogowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Spotkanie odbyło się w Kartuzach, wzięli w nim udział również Marcin Horała- Wiceminister Infrastruktury oraz Dariusz Drelich- Wojewoda Pomorski.

Gmina Stężyca na remont dróg gminnych otrzymała dotację w wysokości 1.714.746,00 zł.

Drogi objęte inwestycją:

Droga gminna nr 167013G w m. Łączyno

Droga gminna nr 167002G relacji Klukowa Huta - Nowe Łosienice

Droga gminna nr 167057G ul. Wczasowa w Gołubiu

Droga gminna nr 167047G relacji Gołubie – Smokowo - Zgorzałe odcinek I

Droga gminna nr 167047G relacji Gołubie – Smokowo - Zgorzałe odcinek II

Droga gminna nr 167006G relacji Kamienica Szlachecka - Łosienice

Droga gminna nr 167035G relacji Czysta Woda - Niesiołowice

Droga gminna nr 167059G w m. Sikorzyno odcinek I

Droga gminna nr 167055G w m. Sikorzyno odcinek II

W ramach zadania zaplanowano do wykonania nową nawierzchnię SMA wraz z  oznakowaniem poziomym i pionowym, montaż progów zwalniających oraz lamp hybrydowych przy przejściach dla pieszych.