wróć
Prawie 8 mln zł rządowego dofinansowania dla Gminy Stężyca na realizację inwestycji w 2021 roku

Prawie 8 mln zł rządowego dofinansowania dla Gminy Stężyca na realizację inwestycji w 2021 roku

Gmina Stężyca otrzymała rekordową dotację w wysokości blisko 8 mln złotych, która przeznaczona będzie na realizację 4 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 20 mln zł.

Pierwsze z nich to zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych relacji Stężyca-Chróstowo-Nowa Wieś” dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 392 964 zł, zaś całkowita wartość zadania wynosi 2 785 928,40 zł. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie spójności sieci dróg gminnych z drogami wyższego rzędu. Realizacja zadania polega na przebudowie dwóch dróg gminnych relacji Stężyca - Chróstowo - Nowa Wieś na odcinku łącznej długości 3,86 km, a zakończenie robót budowlanych nastąpi najpóźniej w czerwcu br.

Kolejnym zadaniem będzie „Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Stężyca” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota dofinansowania dla tego zadania wynosi 800 000 zł, zaś całkowita wartość projektu to 1 076 907  zł. Realizacja przedmiotowej inwestycyjnego polegała będzie na budowie tras rowerowych o szerokości 2 m w miejscowości Borucino wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 228 oraz w miejscowości Kamienica Szlachecka wzdłuż drogi powiatowej  nr 1914G. Wybudowane w ramach przedmiotowego projektu trasy rowerowe połączone zostaną z istniejącymi już na terenie Gminy Stężyca 30 km tras rowerowych i stanowić będą połączoną ze sobą sieć tras rowerowych.

Największą kwotę dofinansowania, bo aż 4 000 000 zł Gmina Stężyca otrzymała na „Budowę przyszkolnych sal gimnastycznych na terenie gminy Stężyca” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość tego projektu wyniesie 12 963 464 zł. Przedmiotem projektu będzie budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowościach Klukowa Huta oraz Kamienica Szlachecka. Rozpoczęto już roboty budowlane, a zakończenie realizacji zadania zaplanowano na lipiec 2022 roku.

Projekt pn. „Remont dróg gminnych nr 167047G; 167054G; 167059G; 167055G; 167035G; 167002G; 167057G; 167013G, 167006G na terenie Gminy Stężyca” to czwarte zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 714 746 zł, przy całkowitej wartości inwestycji opiewającej na kwotę 3 429 492 zł. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania odnowiona zostanie nawierzchnia na 10 odcinkach dróg gminnych o łącznej długości 11 614 mb na terenie Gminy Stężyca. Zadanie obejmować będzie następujące drogi gminne:

- drogę gminną nr 167047G relacji Gołubie - Zgorzałe na odcinku długości 2 665 mb,

- drogę gminną nr 167054G relacji Gołubie - Zgorzałe na odcinku długości 974 mb,

- drogę gminną nr 167059G prowadzącą do miejscowości Sikorzyno od drogi powiatowej nr 1920G relacji Stężyca - Gołubie - Szymbark na odcinku długości 1 025 mb,

- drogę gminną nr 167055G prowadzącą do miejscowości Sikorzyno od drogi powiatowej nr 1920G relacji Stężyca - Gołubie - Szymbark na odcinku długości 524 mb,

- drogę gminną nr 167035G relacji Czysta Woda - Niesiołowice na odcinku długości 1 120 mb,

- drogę gminną nr 167002G relacji Klukowa Huta – Łosienice na odcinku długości 2 900 mb,

- drogę gminną nr 167057G (ul. Wczasowa) w miejscowości Gołubie na odcinku 630 mb,

- drogę gminną nr 167013G w centrum miejscowości Łączyno na odcinku długości 486 mb, 

- drogę gminną nr 167006G  (ul. Cicha) w miejscowości Kamienica Szlachecka na odcinku długości 1 290 mb.

Zakończenie remontu dróg objętych przedmiotowym projektem zaplanowano na maj 2022 r.

Tagi