wróć

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku ogłasza się nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej do zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych

Wójt Gminy Stężyca informuje, że w związku z ogłoszonym konkursem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku ogłasza się nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej do zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych, pochodzących z obiektów budowlanych z terenu Gminy Stężyca  w 2021 roku.

 Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 70% jego kosztów kwalifikowanych, przy zachowaniu współczynnika efektywności kosztowej nieprzekraczającego kwoty 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest, jeżeli zadanie składa się z demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów oraz 300 zł/Mg jeżeli zadanie składa się z transportu i unieszkodliwiania odpadu.

Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. Wysokość przyznanej dotacji uzależniona jest od pozyskanych środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Podstawą do udzielenia dofinansowania jest Regulamin konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (Edycja 2021)”. dostępny na stronie www.wfos.gdansk.pl

Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w dotacji prosi się o kontakt z tut. Urzędem –  stanowisko 24 w godzinach pracy Urzędu od godz. 7.30 do 15.30 lub telefonicznie pod numerem (58) 882-89-60. Wypełnione wnioski należy składać do dnia 20 maja 2021 r.

Tagi