wróć
Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące

Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące

Każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn zm.) ma obowiązek meldunkowy.

Dotyczy on obywateli polskich oraz cudzoziemców.

Zachęca się, aby osoby mieszkające na terenie gminy Stężyca bez zameldowania dokonały wspomnianego wyżej obowiązku meldunkowego.

Pamiętaj, nie można być jednocześnie zameldowanym w 2 miejscach pobytu stałego albo 2 miejscach pobytu czasowego. Ale można być równocześnie zameldowanym na stałe i czasowo.
W razie dodatkowych pytań służymy pomocą.                           

Ewidencja ludności: tel.: 58 882-89-47 e-mail : skobiela@gminastezyca.pl

 

Tagi