wróć
OŚRODEK ZDROWIA W STĘŻYCY PRACUJE W NORMALNYM TRYBIE

OŚRODEK ZDROWIA W STĘŻYCY PRACUJE W NORMALNYM TRYBIE

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U.2021.427) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej mieszczący się w Stężycy przy ulicy ks. Bernarda Sychty 32 pracuje w trybie stacjonarnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00.

Tagi