Przejdź do stopki

Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Kamienica Szlachecka

Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Kamienica Szlachecka

Treść

Zadanie polegające na dobudowie ścieżki rowerowej zlokalizowane jest na odcinku drogi powiatowej nr 1914G w miejscowości Kamienica Szlachecka. Opracowanie bierze swój początek przy skrzyżowaniu z drogą gruntową (ul. Zamkowa) od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej, a kończy przy zjeździe z kostki betonowej – łącząc się tym samym  z istniejącym chodnikiem w terenie zabudowanym (okolice ul. Zielone Wzgórze). W obszarze przedmiotowego zadania nie występuje zinwentaryzowane uzbrojenie terenu.

Konstrukcja chodnika wykonana zostanie:

-nawierzchnia bitumiczna AC5S 50/70 KR1 - 4cm
-kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 (kruszywo niezwiązane C50/30) - 12cm
-nasyp z piasku średniego