Przejdź do stopki

Sołectwo Nowa Wieś będzie miało swoją świetlicę

Sołectwo Nowa Wieś będzie miało swoją świetlicę

Treść

Będzie to kolejny, po Sikorzynie, Pierszczewie, Borucinie i Niesiołowicach zrealizowany w ostatnich latach projekt, będący odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności.

Po wykupieniu działki pod budowę budynku Gmina Stężyca przystąpiła do dalszych kroków w celu realizacji zadania. W 2020 roku opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

Powstający obiekt będzie podobny jak w w/w miejscowościach, w skład którego wchodzić będzie sala spotkań dla mieszkańców wraz zapleczem kuchennym i sanitarnym. Budynek niepodpiwniczony, parterowy o powierzchni całkowitej budynku 100,80 m². Przewidziano zagospodarowanie ternu w postaci parkingu i urządzeń zabawowych dla najmłodszych.

Wykonawca robót zostanie wyłoniony w drodze postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.