Przejdź do stopki

Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Borucino

Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Borucino

Treść

W bieżącym roku 2021 Gmina Stężyca planuje ukończyć wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycję remontu istniejącego chodnika w centrum wsi Borucino wraz z połączeniem gminnej sieci ścieżek rowerowych. Zaprojektowany układ zakłada budowę nowego i przebudowę istniejącego chodnika oraz dobudowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 228. Początek inwestycji rozpocznie się od skrzyżowaniu z drogą powiatową w kierunku Kamienicy Szlacheckiej, a zakończy się przy drodze powiatowej w kierunku Wygody Łączyńskiej. Remont chodnika będzie odzwierciedlał istniejący przebieg przez wieś. Realizowana nowa ścieżka rowerowa wykonana zostanie o szerokości 2 m. Rozwiązanie wysokościowe chodnika dostosowane zostaną do wysokości i nachyleń istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej. Rozwiązania wysokościowe projektowanej ścieżki odpowiadać będą do ukształtowania terenu. Konstrukcja nawierzchni zrealizowana będzie w całości z kostki betonowej niefazowanej na podbudowie z kruszywa łamanego.