Przejdź do stopki

Ustawa metropolitalna szansą dla gminy Stężyca

Ustawa metropolitalna szansą dla gminy Stężyca

Treść

Nawet 200 mln każdego roku może trafiać na Pomorze dzięki ustawie metropolitalnej. Pieniądze te będą przeznaczone przede wszystkim na transport zbiorowy, nowe połączenia, wspólny bilet, węzły przesiadkowe i drogi, na spójne planowanie przestrzenne, promocję, turystykę i ochronę środowiska. Ustawa niemal jednogłośnie została przegłosowana przez Senat i trafiła do Sejmu do dalszych prac. Teraz wszystko w rękach posłów. 

Przyjęcie ustawy będzie miało ogromne znaczenie również dla gminy Stężyca. Metropolia to korzyści nie tylko dla Trójmiasta, ale przede wszystkim dla mniejszych miejscowości, położonych w jego obrębie. 

Co nam dadzą dodatkowe fundusze dla Pomorza? Przede wszystkim  pozwolą na: 

 • koordynację działań dotyczących zarządzania transportem, 
 • zakup dodatkowych autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów, 
 • stworzenie nowych połączeń i koordynację budowy dróg. 

Jest to szczególnie ważne dla małych samorządów i ich mieszkańców. Dodatkowy budżet przełoży się na organizację codziennego życia oraz, co bardzo ważne, na wyrównanie standardu usług oświatowych i kulturalnych w małych i dużych gminach. 

Dobre skomunikowanie z dużymi miastami dla mieszkańców małych miejscowości  oznacza poprawę dostępności do:

 • ośrodków kultury, 
 • szkół i uczelni,
 • specjalistycznych poradni, szpitali, usług lekarskich,
 • miejsc pracy.

 

Pieniądze, które zagwarantuje naszemu regionowi ustawa metropolitalna pozwolą też na skoordynowane planowanie przebiegu dróg, terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych oraz wspólną promocję gospodarczą i turystyczną naszych miast i gmin.

Wspólny transport w Metropolii. Oszczędność i wygoda

Najważniejszym zadaniem metropolii będzie organizacja wspólnego transportu. Wielu z nas codziennie dojeżdża z miejsca zamieszkania do pracy, szkoły, na uczelnię, korzystając z autobusu czy pociągu. Kilku przewoźników oznacza konieczność zakupu  kilku  biletów. Często zastanawiamy się, czy w danym pojeździe mamy uprawnienie do przejazdów ulgowych, jaka jest dla nas najkorzystniejsza taryfa itp. 

Lekarstwem na usprawnienie transportu publicznego, a co za tym idzie ułatwienie codziennych podróży jest powstanie usankcjonowanej prawnie Metropolii. Dzięki niej nastąpi połączenie wszystkich organizatorów transportu publicznego w jeden podmiot. Pozwoli to na uruchomienie wspólnego biletu, z prostą tabelą opłat za przejazdy. Scalenie przewoźników przyniesie oszczędności w organizacji transportu, które będą mogły zostać przeznaczone na inne potrzeby mieszkańców. 

Podróż będzie tańsza i bardziej komfortowa. 

 • Dzięki dodatkowym funduszom możliwe będzie zwiększenie częstotliwości połączeń pociągów, czy  autobusów. 

 

 • Powstaną kolejne węzły przesiadkowe, na których będzie można zostawić samochód i przesiąść się na jeden ze środków komunikacji zbiorowej. 

 

 

Razem możemy więcej. Korzyści z ustawy metropolitalnej

Rozbudowany system transportu publicznego to jedna z wielu korzyści z usankcjonowanej prawnie metropolii. Związek metropolitalny łączy gminy, miasta i powiaty, dając możliwość wspólnego realizowania zadań, takich jak:

 • planowanie inwestycji, np. lokalizacji większych osiedli, fabryk, dróg i tras rowerowych czy sieci ciepłowniczych, 
 • współpraca przy realizowaniu tych inwestycji,
 • promocja zespołu miast i gmin jako jednego organizmu,
 • walka o czyste środowisko i powietrze.

 

To konkretne, codzienne korzyści dla mieszkańców. 

Jesteśmy coraz bliżej uchwalenia ustawy metropolitalnej. Stawka jest wysoka. Dzięki ustawie co roku na Pomorzu zostanie ponad 200 mln zł, które obecnie trafiają do budżetu państwa. Jaki jest następny krok?

Ustawa metropolitalna w rękach posłów

 

Pod koniec lipca 2020 roku projekt ustawy metropolitalnej dla województwa pomorskiego przyjęły połączone komisje senackie - Ustawodawcza oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji. Projekt pozytywnie zaopiniowało też Ministerstwo Rozwoju. W pierwszej połowie września projekt ustawy trafił pod obrady Senatu RP. Senatorowie podczas trzeciego czytania niemal jednogłośnie poparli projekt. Ustawa została skierowana do prac w Sejmie.  O jej dalszym losie zdecydują posłowie podczas głosowania.

 

Więcej informacji: www.ustawametropolitalna.pl

Pliki

Plakat-1nowy.pdf 1198.83 KB