wróć
INFORMACJA O TRANSPORCIE NA SZCZEPIENIA PRZECIWKO SARS-CoV-2

INFORMACJA O TRANSPORCIE NA SZCZEPIENIA PRZECIWKO SARS-CoV-2

herb

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w gminie Stężyca zorganizowano transport do punku szczepień osób z obszaru gminy Stężyca.

Transport do punktów szczepień jest przeznaczony dla osób:

  1. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.
  2. osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Podczas transportu należy zachować wymogi epidemiczne ( maseczki, odkażanie rąk).

Organizacja transportu krok po kroku:

1. Złożenie oświadczenia o potrzebie zapewnienia transportu przez gminę na szczepienie należy dokonać bezpośrednio w punkcie szczepień. Punkt szczepień wyznacza jednocześnie dzień i godzinę na którą należy pacjentowi zapewnić transport. Jeśli pacjent nie wyrazi zgody na złożenie oświadczenia, to musi samodzielnie skontaktować się z koordynatorem gminnym w sprawie transportu bądź zorganizować transport we własnym zakresie.

2. Podmioty rejestrujące na szczepienia przekazują listy i oświadczenia osób wnioskujących o zapewnienie transportu wraz z terminem szczepień do koordynatora gminnego, nie rzadziej niż raz dziennie do godz.14.

3. Koordynator gminy skontaktuje się z mieszkańcem telefonicznie i potwierdzi termin i formę transportu.

Zmiana terminu szczepienia:

Jesli nastapi zmiana terminu szczepienia punkt szczepień ( rejestracja) przekazuje gminnemu koordynatorowi informację o nowym terminie szczepienia.

Przetwarzanie danych osobowych zgłaszających się na szczepienie

Usługa transportu na szczepienia realizowana jest za zgodą i na wniosek osoby chcącej korzystać z transportu do punktu szczepień, tym samym wymagany jest podpis osoby na zgodzie o przetwarzaniu danych osobowych. Zgoda ta może zostać przekazana w formie papierowej lub elektronicznej (np. skan, zdjęcie, wiadomość e-mail).

Informację o zasadach transportu albo zgłosić potrzebę transportu należy w godzinach pracy Urzędu Gminy w Stężycy do:

Koordynator gminny – Alicja Sadowska, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy, tel. 58 882-89-53, lub Marek Skierka, Urząd Gminy w Stężycy, tel 58 882-89-48

Tagi