wróć
USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY STĘŻYCA (edycja 2020 rok)

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY STĘŻYCA (edycja 2020 rok)

W ramach realizacji uchwały Rady Gminy Stężyca w sprawie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stężyca na lata 2007 - 2032" Gmina Stężyca w 2020 roku pozyskała dotację z w wysokości 9444,00 zł na usuwanie z terenu gminy szkodliwych odpadów. Środki pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 4722 zł, oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4722 zł. Realizacja inwestycji pozwoliła na osiągnięcie efektu rzeczowego w postaci usunięcia 1605,00 m2 odpadów zawierających azbest o łącznej masie 21,297 ton. Odpady znajdowały się na 3 budynkach o funkcji mieszkaniowej oraz 5 budynkach o funkcji gospodarczej, a także 2 budynkach o funkcji rekreacyjnej.

Gmina Stężyca w związku z przyznawaną od 2007 roku pomocą od Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnęła łączny efekt ekologiczny w postaci usunięcia  łącznie 36229 m2 (515 ton) do końca 2020 roku.

Tagi