wróć
INFORMACJA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W GMINIE STĘŻYCA

INFORMACJA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W GMINIE STĘŻYCA

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Stężyca informuje, że w związku
z okresem pandemii wszelkie informacje oraz zgłoszenia dotyczące występowania zjawiska przemocy w rodzinie można zgłaszać pod niżej wymienionymi numerami telefonów
w godzinach urzędowania:

-Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego – 58 882 89 72

-GOPS – 58 882 89 41

lub Policji.

Po godzinach urzędowania Zespołu Interdyscyplinarnego i GOPS, w przypadku wystąpienia przemocy należy dzwonić pod numer alarmowy  POLICJI – 112  albo bezpośrednio:

-Posterunek Policji w Stężycy - 477 422 148

                                               477 422 147

                                               477 422 146

                                               477 422 145

Tagi