wróć
STYPENDIUM ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

STYPENDIUM ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

Zdolni uczniowie, którzy osiągnęli w 2020 roku wysokie wyniki w nauce zostali nagrodzeni przez Wójta Gminy Stężyca. Stypendia mają zachęcić młodzież do inwestowania w siebie oraz jednocześnie mają być swego rodzaju wyróżnieniem dla najlepszych.

W roku 2020 - 107 mieszkańców Gminy Stężyca otrzymało stypendia Wójta Gminy za wybitne osiągnięcia w nauce.

- absolwenci szkoły podstawowej – 15

- uczniowie szkół ponadpodstawowych – 14

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 41

- absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – 15

- studenci studiów stacjonarnych – 11 

- absolwenci studiów stacjonarnych - 10

- student studiów stacjonarnych doktoranckich – 1

 

W roku szkolnym 2020/2021 tj. za okres od IX – XII.2020 r. do I - VI.2021 r.  – 107 uczniom łącznie zostanie wypłacona kwota 104.800,00 zł stypendium za wyniki w nauce.

Tagi