wróć

DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA DOTYCZĄCA WSPARCIA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2021 ROKU

Ogólna kwota z budżetu gminy przeznaczona na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na 2021 rok

 

280.000 zł

Ilość złożonych ofert

18

 

 

Obszar

Ilość złożonych ofert

Ilość ofert, na które przyznano dotację

Ogólna kwota przyznanych dotacji w danym obszarze

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

12

11

38.000 zł

2. „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

4

4

230.000 zł

3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”

2

2

 

10.000 zł

RAZEM

18

17

278.000 zł

 

 Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1. Obszar: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie- przeznaczone środki 40.000 zł

1.

Stowarzyszenie na rzecz Zespołu Parafialnego CANTUS ANGELI

„Rozwijanie zdolności i zainteresowań kulturą i muzyką  młodzieży z Zespołu Parafialnego CANTUS ANGELI”

 

2.000 zł

2.

Stowarzyszenie „Kaszubianki”

 

„Kobiety z tradycją ku nowoczesności”

 

4.000 zł

3.

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział w Szymbarku

„Kaszubski Dzień Rodziny na sportowo”

 

4.000 zł

4.

Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni

 

„Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w jeździe na oklep i wyścigi bryczkami oraz Wielka parada pojazdów”

 

5.000 zł

5.

Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni

 

„VII Towarzyskie Spotkanie Jeździeckie – Mistrzostwa Kaszub w skokach oraz Zrywka sportowa drewna”

 

3.000 zł

6.

Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni

 

„Organizacja Hubertusa – święta jeźdźców i sympatyków koni i jeździectwa”

 

3.000 zł

7.

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie

 

XV Majówka z generałem Józefem Wybickim

2.000 zł

 

8.

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie

 

„Promowanie kultury kaszubskiej i jej tradycji poprzez zakup tradycyjnych strojów kaszubskich”

 

2.000 zł

 

9.

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie

 

„Jubileusz 40-lecia oddziału ZKP w Stężycy”

 

6.000 zł

 

10.

Stowarzyszenie „GD”

Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego

Nie przyznano dotacji

11.

Koło Gospodyń Wiejskich w Sikorzynie  

„Warsztaty stolarsko – dekoracyjne dla kobiet z sołectwa Sikorzyno”

3.000 zł

12.

Koło Gospodyń Wiejskich w Stężycy

„Tradycja kaszubska dla młodych i starych rękodzieło”

 

4.000 zł

Suma przyznanych środków – 38.000  zł

2. Obszar - „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu” – przeznaczone środki 230.000 zł

1.

 

Stowarzyszenie Wrotkarskie GDAŃSKIE LWY

Warsztaty wrotkarskie

2.000 zł

2.

Klub Sportowy RADUNIA

„Udział drużyny RADUNII Stężyca w rozgrywkach piłkarskich III ligi piłki nożnej oraz rozgrywkach wojewódzkich V ligi piłki nożnej””

 

 

150.000 zł

3.

Gminny Klub Sportowy „Wieżyca2011” Stężyca

„Działalność klubu sportowego”

60.000 zł

 

 

4.

Klub Sportowy ORZEŁ

„Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej drużyn Klubu Sportowego ORZEŁ Gołubie w 2021”

 

 

18.000 zł

Suma przyznanych środków – 230.000 zł

Obszar 3 – „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”

1.

Kaszubska Fundacja Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca”

 „Wspieranie działań związanych z zapobieganiem patologii społecznych oraz działania wspomagające osoby uzależnione. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do różnorodnych bezpłatnych form spędzenia wolnego czasu

 

9.000 zł

2.

Polski Związek Niewidomych

„Rekreacja na sportowo  - Powitanie lata 2021”

1.000 zł

Suma przyznanych środków – 10.000 zł

 

Wójt Gminy Stężyca

Tomasz Brzoskowski

Tagi