wróć
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. Gerarda Stenka

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. Gerarda Stenka

byłego wieloletniego pracownika Urzędu Gminy Stężyca, druha OSP w Stężycy, serdecznego przyjaciela, dobrego człowieka, mieszkańca Stężycy.

 

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia

składają
w imieniu Samorządu Gminy Stężyca

 

 

Przewodniczący Rady Gminy                                                Wójt Gminy Stężyca

Stefan Literski                                                                  Tomasz Brzoskowski

Tagi