wróć
Plan i zasady zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie gminy Stężyca

Plan i zasady zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie gminy Stężyca

Odśnieżanie dróg dojazdowych będących w administracji Gminy Stężyca dzieli się
na dwie kategorie:

 

1. DROGI PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA

- są to drogi dowozowe młodzieży szkolnej oraz drogi łączące zwarte zabudowy z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.

Wykaz w/w dróg:

 1. Stężyca - od drogi wojewódzkiej nr 214 - ul. Abrahama - ul. Raduńska - droga wojewódzka 214
 2. Plac przy przystanku PKS Stężyca
 3. Stężyca - kier. Zdrębowo - kier. Śnice
 4. Wygoda - Przyrowie - Kamienica Szlachecka
 5. Kamienica Szlachecka - Ostrowo - Nowy Ostrów - Nowe Łosienice - Klukowa Huta
 6. Klukowa Huta – Danachowo
 7. Droga wojewódzka nr 214 - Stężycka Huta
 8. Nowa Wieś - Kamienica Szlachecka
 9. Nowa Wieś – Chróstowo
 10. Od drogi wojewódzkiej nr 214 - Chróstowo - Żuromino – Borucino
 11. Gołubie ul. Botaniczna - Krzeszna
 12. Przewóz od dr. woj. nr 228 – Czapielski Młyn – Nowe Czaple – Pierszczewko (w stronę posesji nr 47A i do skrzyżowania w Krzesznej)
 13. Gołubie - Sikorzyno Dworzec PKP - Sikorzyno wieś
 14. Sikorzyno wieś - obok posesji Sikorzyno 53 - dworzec PKP Sikorzyno
 15. Sikorzyno wieś - droga powiatowa
 16. Droga powiatowa - Nowa Sikorska Huta
 17. Sikorzyno – Stara Sikorska Huta
 18. Szymbark ul. Sportowa - Wieżyca
 19. Szymbark ul. Szymbarskich Zakładników – DK 20
 20. Droga w kierunku szkoły w Szymbarku
 21. Szymbark - Potuły wieś - Szymbark ul. Rzemieślnicza
 22. Od drogi powiatowej - Łączyno wieś - droga w kier. ośrodka Modrok
 23. Stężyca ul. Rzemieślnicza - Gapowo wieś – Malbork
 24. Gapowo (las) - Czysta Woda – Niesiołowice
 25. Zgorzałe - Smokowo – Gołubie
 26. Gołubie - Stare Czaple – Przewóz
 27. Stare Czaple wieś

Decyzję o momencie rozpoczęcia odśnieżania (niezależnie od dnia i jego pory) podejmuje KOORDYNATOR GMINNY i przekazuje do podmiotu odśnieżającego, ten zaś wykonuje pracę w formie usługi dla Gminy Stężyca.

2. DROGI DRUGIEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA

- są to wszystkie pozostałe drogi dojazdowe do poszczególnych domostw w danym sołectwie.

Decyzję o momencie rozpoczęcia odśnieżania dróg (niezależnie od dnia i jego godziny) oraz o kolejności odśnieżania dróg w sołectwie podejmuje SOŁTYS danego sołectwa i przekazuje do podmiotu odśnieżającego.

3. W przypadku obfitych opadów śniegu, zawiei lub wystąpienia zmasowanych gołoledzi, pierwszeństwo w dyspozycji sprzętu uzyskuje koordynator dróg pierwszej kolejności, zaś po ich udrożnieniu ze sprzętu mogą korzystać w drugiej kolejności sołtysi.

4. Zasady powyższe są wiążące dla terenu gminy Stężyca do dnia 15.04.2021 r.

5. W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg), osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niewykonalne.

 

STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY STĘŻYCA

Kolejność odśnieżania dróg

Opis stanu utrzymania dróg

 

 

 

Drogi pierwszej kolejności odśnieżania

Jezdnia odśnieżona w miarę możliwości na całej szerokości i posypana na odcinkach wskazanych przez Zarządcę drogi. Śnieg luźny – może zalegać do 8 godz., śnieg zajeżdżony – może występować, języki śnieżne – mogą występować, zaspy – mogą występować do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

 

 

 

Drogi drugiej kolejności odśnieżania

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Śnieg luźny może zalegać do 16 godz., śnieg zajeżdżony może występować, języki śnieżne mogą występować, zaspy – mogą występować do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

 

 

Wykaz

telefonów kontaktowych

Drogi pierwszej kolejności odśnieżania

 

 • Urząd Gminy Stężyca

          - tel. 58 882-89-40

 • Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. 

           - tel. 58 684-62-25,       

           - tel. 58 684-62-26,

           - tel. 58 684-62-30

 • Koordynator akcji odśnieżania dróg gminnych

          - Kinga Piankowska tel. 58 882-89-66  kom. 735-917-485

          - Jacek Romińskitel. 58 882-89-65

          - Kazimierz Gruchała kom. 605-275-278

 

Drogi drugiej kolejności odśnieżania

Sołectwo Borucino

Marzena Richert kom. 503-405-714

Sołectwo Czaple

Wojciech Cyperski tel. 58 684-37-35, kom. 608-740-412

Sołectwo Gapowo

Michał Bartelik kom. 668-185-413

Sołectwo Gołubie                

Michał Rożanowski kom. 607-916-892                                                   

Sołectwo Kamienica Szlachecka     

Jacek Treder kom. 609-059-171

Sołectwo Klukowa Huta                      

Jan Hinca kom. 502-588-344

Sołectwo Łączyno            

 Adela Brzeska kom. 509-255-589

Sołectwo Łosienice     

Daniel Reclaw kom. 691-663-972

Sołectwo Niesiołowice       

Hieronim Więcek kom. 601-642-83

Sołectwo Nowa Wieś

Mirosław Jeżewski kom. 725-012-211

Sołectwo Pierszczewo

Szymon Mielewczyk kom. 507-957-686

Sołectwo Potuły

Jan Zaborowski tel. 58 684-38-49, kom.605-046-267

Sołectwo Sikorzyno

Katarzyna Bączkowska kom. 502-107-452

Sołectwo Stężyca

 Alicja Domaschke kom. 604-165-118

Sołectwo Stężycka Huta

Lesław Wiedemann kom. 793-054-007

Sołectwo Szymbark

Marek Blok kom. 692 561 061

Sołectwo Zgorzałe

Jerzy Cyman kom. 606 644 157

Sołectwo Żuromino

Mirosław Zaborowski kom. 660 679 882

 

POZOSTAŁE TELEFONY KONTAKTOWE

DROGI KRAJOWE

Rejon Dróg Krajowych Kościerzyna

tel.  58 686-67-89
tel.  58 686-41-96
kom. 516-008-650

DROGI WOJEWÓDZKIE

Rejon Dróg Wojewódzkich Kartuzy

ul. Wzgórze Wolności 15 fax. 58 681-46-60

Jerzy Wojewódka – Kierownik RDW tel.609-690-803

Krzysztof Komolubi – Starszy Specjalista tel.609-690-793

Patrycja Neumann –Referent tel.58 681-03-21

 

DROGI POWIATOWE

Zarząd Dróg Powiatowych Kartuzy

Telefon dyżurny (czynny całą dobę) kom. 603-748-532

w godz. pracy tel. 58 681-07-15

 

                     Obwód Drogowy Sierakowice

w godz. pracy tel. 58 681-63-49

całą dobę kom. 603 748 534

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.

tel. 58 684-62-30       

           tel. 58 684-62-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel. 58 685-34-13 w.604

kom. 664-756-162

Starostwo Powiatowe Kartuzy

tel. 58 681-03-28

fax. 58 682-36-43

Komendant Gminny OSP Stężyca

tel. 58 684-33-08

kom. 502-290-224

Komisariat Policji Stężyca

tel. 58 684-33-07

Ośrodek Zdrowia Stężyca

tel. 58 684-60-35

tel. 58 684-33-01

Tagi