wróć
DOBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLUKOWEJ HUCIE

DOBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLUKOWEJ HUCIE

W zakresie planowanej dobudowy zaprojektowano salę gimnastyczną z niewielką widownią oraz zapleczem socjalnym w postaci szatni, umywalni, toalet ogólnodostępnych, pokoju trenera z własnym węzłem sanitarnym oraz pomieszczenia zajęć terapeutycznych. W części południowej obiektu zaprojektowano kompleks pomieszczeń magazynowo – technicznych, w tym magazyn sprzętu sportowego, magazyn oleju opałowego, pomieszczenie techniczne z kotłem na olej opałowy oraz niewielki magazyn na sprzęt ogrodniczy. Dobudowa będzie w większości obiektem o jednej kondygnacji nadziemnej, jedynie strefa wejścia głównego posiada dodatkową kondygnację z widownią, na którą prowadzą schody otwartej klatki schodowej. W hali zapewnione jest zaplecze socjalne oraz spełnione wymogi przepisów pożarowych i sanitarno – epidemiologicznych. Obiekt na poziomie parteru został w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Szatnie, umywalnie oraz toalety ogólnodostępne dostosowano do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W pobliżu pomieszczeń socjalnych wydzielono pomieszczenie do prowadzenia zajęć terapeutycznych, z których mogą korzystać również osoby niepełnosprawne. Wejścia do budynku będą się odbywały bezpośrednio z poziomu terenu oraz z podestu wejściowego budynku szkoły. Dodatkowo z uwagi na wymogi przepisów pożarowych, zaprojektowano wyjście ewakuacyjne z poziomu pierwszego piętra z pomieszczenia widowni – schodami zewnętrznymi prowadzącymi na teren działki. Główne wejście do obiektu zaprojektowano w elewacji wschodniej od strony ulicy Derdowskiego. Do projektowanych pomieszczeń przechodzi się przez przeszklony wiatrołap. Przy wejściu znajduje się szatnia dla widzów. Z korytarza strefy wejściowej prowadzi bezpośrednie wejście do sali sportowej. Częścią korytarza jest otwarta klatka schodowa, prowadząca na poziom pierwszego piętra do pomieszczenia widowni. Na pierwszym piętrze znajduje się widownia oddzielona drzwiami od korytarza z klatką schodową i otwarta na pomieszczenie sali sportowej. Pomieszczenie mieści 51 miejsc siedzących ustawionych w trzech rzędach.  Hala projektowana jako dodatkowe pomieszczenie szkoły może pełnić funkcje sportowe, kulturalne lub oświatowe. Sala może pełnić rolę sali gimnastycznej, sceny teatralnej, sali wykładowej bądź sali zabaw dla uczniów. We wszystkich tych przypadkach zapewnione jest zaplecze socjalne oraz spełnione wymogi przepisów pożarowych i sanitarno – epidemiologicznych. W sali sportowej mieści się pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę ręczną, koszykówkę oraz piłkę siatkową. Dodatkowo istnieje możliwość podzielenia sali na dwie części, z których każda mieści małe boisko do koszykówki. W projekcie założono, że sala może dodatkowo służyć do wystawiania szkolnych przedstawień, organizowania imprez rozrywkowych dla uczniów szkoły oraz prowadzenia zajęć szkoleniowych wymagających dużej powierzchni użytkowej. Termin realizacji inwestycji przewidziany jest na lata 2021 -2022.

Tagi

GALERIA